Akcje Saudi Kayan — kurs I wykresy

Saudi Kayan to saudyjska spółka akcyjna zajmująca się przemysłem i inwestycjami w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Siedziba firmy znajduje się w Jubail.

Jej inicjatywy mają na celu inwestowanie w projekty petrochemiczne i zarządzanie obiektami przemysłowymi. Saudi Kayan utrzymuje również przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które dostarczają zasoby do swoich zakładów. Produkty Saudi Kayan to produkty pochodne i chemiczne, które są używane w życiu codziennym.

Spółka jest świadoma swojej odpowiedzialności za utrzymanie akceptowalnego poziomu ekologicznego, kontroluje zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby w pobliżu obiektów przemysłowych. Higiena przemysłowa obejmuje również przestrzeganie przepisów i norm ochrony środowiska.

Saudi Kayan podkreśla między innymi zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników. Kierownictwo firmy stale przypomina pracownikom i wykonawców, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa, które są szczególnie ważne w dziedzinie chemii.

Historia powstania Saudi Kayan

Firma powstała w 2006 roku, kiedy Saudi Basic Industries Corporation stała się strategicznym partnerem w jej tworzeniu i zaciągnęła pożyczkę w wysokości 4,8 mld USD. Samba Financial Group i BNP Paribas działały jako doradca finansowy i organizator.

Następnie Kellogg Brown and Root otrzymali pozwolenie na budowę fabryki w Arabii Saudyjskiej produkującej 1,55 mln ton etylenu rocznej.

W 2007 roku firma podpisała umowy na budowę przedsiębiorstw do produkcji bisfenolu A, poliwęglanu, poliolefiny, polipropylenu, polietylenu i inne. W 2008 roku zawarła spółka 15-letnią umowę z lokalnymi i międzynarodowymi bankami na kwotę 6 mld USD na budowę kompleksu przedsiębiorstw. Saudi Kayan zaczął być wykorzystywany w 2009 roku, a w 2010 roku projekt został już całkowicie ukończony.

Straty i dochody Saudi Kayan

Śródroczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę za drugi kwartał 2019 roku wskazują na straty w wysokości 273,13 mln SAR. Zysk za drugi kwartał tego roku wyniósł 878,65 mln SAR. Przychody spadły o 31,07% w ujęciu rocznym i wyniosły 2,42 mld SAR w okresie trzech miesięcy zakończonym w czerwcu.

Według przedstawicieli i dyrektora generalnego spółki przyczyną strat netto jest obniżenie średniej ceny sprzedaży produktów wraz ze wzrostem kosztów finansowania. Straty okazały się dość duże, pomimo spadku średniego kosztu surowców, a także spadku kosztów administracyjnych i ogólnych, wydatków na sprzedaż i logistykę.

Saudi Kayan również poniosła straty w pierwszej połowie 2019 roku, które wyniosły 470,62 mln SAR, a zysk za ten sam okres wyniósł 1,34 mld SAR. Spadły również przychody o 20,4% do 4,97 mld SAR w porównaniu do 6,25 mld SAR w tym samym okresie ubiegłego roku. Straty na akcję przez pierwsze sześć miesięcy 2019 roku wyniosły -0,31%.

Jednak jeszcze rok temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Zysk netto Saudi Kayan wynosił 1,7 mld SAR, co o 154,8% więcej niż w 2017 roku. Wtedy firma przypisywała wzrost zysków poprawie wskaźników operacyjnych w wielu zakładach, co z kolei doprowadziło do wzrostu produkcji i sprzedaży. W ubiegłym roku, pomimo wzrostu kosztów administracyjnych i innych wydatków, wzrosła także średnia cena sprzedaży.

Notowania akcji – aktualne kurs i wykres

Instrument Opis Spread Koszt
PetroRabigh Akcje PetroRabigh — kurs I wykresy 10 19.93
Citigroup Akcje Citigroup — kurs I wykresy 6 76.63
ExxonMobil Akcje ExxonMobil — kurs I wykresy 6 64.67
NIKE Akcje NIKE — kurs I wykresy 6 100.13
COCACOLA Akcje COCACOLA — kurs I wykresy 6 57.39
MICROSOFT Akcje MICROSOFT — kurs I wykresy 6 162.27
Chevron Akcje Chevron — kurs I wykresy 6 110.33
BankSaFrans Akcje BankSaFrans — kurs I wykresy 25 36.58
Facebook Akcje Facebook — kurs I wykresy 6 214.86
ArabBank Akcje ArabBank — kurs I wykresy 15 26.68
BHPBilliton Akcje BHPBilliton — kurs I wykresy 6 16.97
SaudiBriBank Akcje SaudiBriBank — kurs I wykresy 10 32.73
GenElectric Akcje GenElectric — kurs I wykresy 6 11.37
Iberdrola Akcje Iberdrola — kurs I wykresy 5 9.75
PacificSec Akcje PacificSec — kurs I wykresy 6 3.45
AMAZON Akcje Amazon — kurs I wykresy 24 1828.81
Gazprom Akcje Gazprom — kurs I wykresy 15 232.04
GOOGLE Akcje GOOGLE — kurs I wykresy 16 1433.29
DeutscheBank Akcje DeutscheBank — kurs I wykresy 6 8.46
SaudiElectric Akcje SaudiElectric — kurs I wykresy 15 19.73
Diseno Akcje Diseno — kurs I wykresy 30 30.36
ICBankChina Akcje ICBankChina — kurs I wykresy 6 5.65
SaudiInvBank Akcje SaudiInvBank — kurs I wykresy 47.3 17.53
Tesla Akcje Tesla — kurs I wykresy 15 558.06
Intel Akcje Intel — kurs I wykresy 6 65.63
Błąd
Wiadomość: