Roczna sprzedaż Mitsubishi wzrosła o 5%

120845

Pod koniec roku finansowego zakończonego 31 marca japoński producent samochodów Mitsubishi Motors zgłosił wzrost sprzedaży o 5% do 1 mln 244 tys. samochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego zysk netto wyniósł 132 mld 871 mln jenów, wzrastając o 23,5% w ciągu roku. Zysk operacyjny wyniósł 111 mld 800 mln jenów. W ciągu roku odpowiedni wskaźnik wzrósł o 13,9%. Wzrost przychodów wyniósł 14,7%. Jego wielkość wyniosła 2 bln 192 mld jenów. Dobre wyniki roczne pozwoliły Mitsubishi prognozować dalszy wzrost w bieżącym roku podatkowym. Według jej szacunków sprzedaż wzrośnie o 5% do 1 mln 305 tys. samochodów. Spółka spodziewa się wzrostu sprzedaży we wszystkich regionach z wyjątkiem Ameryki Północnej, gdzie według jej szacunków sprzedaż spadnie do 169 tys. z 173 tys. Prognoza producenta samochodów na bieżący rok fiskalny sugeruje również wzrost przychodów o 3%, ale spadek zysku operacyjnego do 90 mld jenów.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: