Roczna inflacja w Japonii spadła do 0,8% w maju

122253

W Japonii w maju odnotowano spowolnienie rocznej inflacji, która nie uwzględnia ceny świeżej żywności, do 0,8% z 0,9% w poprzednim miesiącu. Zostało to zgłoszone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji Japonii. Wskaźnik majowy potwierdził prognozy ekonomistów. Użyteczność publiczna wzrosła w ubiegłym miesiącu o 3,2%, jej wzrost kosztów spowolnił w porównaniu ze wzrostem w kwietniu o 4,4%. Wzrost cen konsumpcyjnych, które nie uwzględniają energii i żywności, odnotowano na poziomie 0,5% po kwietniowym wzroście o 0,6%. Ekonomiści spodziewali się kontynuacji kwietniowego wzrostu w maju. Ogólna stopa inflacji w kraju wynosiła 0,7%, co zbiegło się z szacunkami rynkowymi. Miesiąc wcześniej liczba ta wynosiła 0,9%.

Błąd
Wiadomość: