Akcje Riyad Bank — kurs I wykresy

Riyad Bank jest jedną z największych instytucji finansowych w Królestwie Arabii Saudyjskiej i na Bliskim Wschodzie, zajmuje trzecie miejsce pod względem aktywów finansowych. Riyad Bank praktykuje bankowość islamską.

Działalność finansowa Riyad Bank polega na świadczeniu usług doradczych, bankowości osobistej, bankowości korporacyjnej w Królestwie i poza nim. Międzynarodowa wymiana walut jest jednym z głównych obszarów działalności organizacji.

Ponadto Riyad Bank finansuje wszelkiego rodzaju projekty komercyjne i przemysłowe.

Riyad Bank jest jednym z największych banków komercyjnych w Arabii Saudyjskiej i na Bliskim Wschodzie. Został założony w 1957 roku. Początkowa kwota kapitału Riyad Banku wynosiła 30 mld SAR.

Rząd Arabii Saudyjskiej jest najpotężniejszym akcjonariuszem Banku. 51% akcji Riyad Banku należy do Ministerstwa Finansów Arabii Saudyjskiej. Działalność handlowa i finansowa Spółki jest regulowana przez agencję walutową Arabii Saudyjskiej.

Riyad Bank zapewnia pełen zakres islamskich i tradycyjnych usług bankowych dla klientów detalicznych i korporacyjnych.

W biurach i przedstawicielstwach Riyad Banku w Arabii Saudyjskiej i za granicami jest zatrudnionych ponad 6 tys. osób. Bank ma ponad 340 oddziałów, w tym 79 oddziałów dla kobiet, 2592 bankomatów, ponad 32 tys. placówek.

Dla wygody klientów Riyad Bank posiada oddziały w krajach oferujących tradycyjną bankowość. Ma przedstawicielstwo w Londynie, Houston w Stanach Zjednoczonych, w Singapurze.

Działalność finansowa i komercyjna Riyad Banku

Riyad Bank praktykuje bankowość islamską. Oznacza to, że nie ma do czynienia z transakcjami finansowymi związanymi z lichwiarstwem, hazardem są zabronione przez tradycje szariatu.

Zawieranie kontraktów futures jest jest również zakazane dla banków islamskich.

Działalność finansowa Riyad Banku polega na świadczeniu usług doradczych, bankowości prywatnej, bankowości korporacyjnej w Arabii Saudyjskie i poza jej granicami. Międzynarodowa wymiana walut jest jednym z głównych obszarów działalności banku.

Riyad Capital jest oddziałem Riyad Banku. Ta struktura świadczy usługi doradcze dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. Riyad Capital pomaga kształtować portfel inwestycyjny dla swoich klientów.

Riyad Bank ma prawo do lokowania papierów wartościowych różnych przedsiębiorstw na giełdzie w Arabii Saudyjskiej. Riyad Bank jest głównym inwestorem dla przedsiębiorstw biznesowych w Arabii Saudyjskiej, zarządza też różnymi funduszami.

Wskaźniki ekonomiczne Riyad Bank

Wyniki ekonomiczne Riyad Banku można nazwać wspaniałymi. W pierwszym kwartale 2019 roku Bank osiągnął zysk netto w wysokości 1,645 mln SAR w porównaniu z pierwszym kwartale 2018 roku, kiedy zysk wynosił 137,1 mln SAR.

Łączne aktywa Riyad Banku wyniosły 239,517 mln SAR. Depozyty klientów wzrosły o 14,2% i osiągnęły 173,491 mln SAR.

Wielkość pożyczek udzielonych osobom fizycznym i przedsiębiorstwom wzrosła o 12% i wyniosła 158,242 mln SAR.

Jak zostać inwestorem Riyad Banku

Według danych Forex inwestorzy zagraniczni wolą inwestować w akcje przedsiębiorstw Arabii Saudyjskiej. Wraz ze wzrostem wartości ropy naftowej i produktów naftowych rośnie wzrost zysków inwestorów.

W 2018 roku inwestycje zagraniczne w saudyjskich przedsiębiorstwach osiągnęły wartość ponad 1,47 mld USD. Inwestorami zagranicznymi Arabii Saudyjskiej są osoby fizyczne i duże instytucje finansowe w Europie, Ameryce i Azji.

W dniu 4 sierpnia 2019 roku akcje Riyad Banku były sprzedawane po cenie 25,55 SAR. W dolarach kwota ta wynosiła 6,93 USD na akcję. Aby kupić akcje Riyad Banku, musisz zarejestrować się na platformie Maxitrade. Następnie wybierz: handel z Maxitrade. com., narzędzia Riyad Bank.

Notowania akcji – aktualne kurs i wykres

Instrument Opis Spread Koszt
PetroRabigh Akcje PetroRabigh — kurs I wykresy 10 19.93
Citigroup Akcje Citigroup — kurs I wykresy 6 76.63
ExxonMobil Akcje ExxonMobil — kurs I wykresy 6 64.67
NIKE Akcje NIKE — kurs I wykresy 6 100.13
COCACOLA Akcje COCACOLA — kurs I wykresy 6 57.39
MICROSOFT Akcje MICROSOFT — kurs I wykresy 6 162.27
Chevron Akcje Chevron — kurs I wykresy 6 110.33
BankSaFrans Akcje BankSaFrans — kurs I wykresy 25 36.58
Facebook Akcje Facebook — kurs I wykresy 6 214.86
ArabBank Akcje ArabBank — kurs I wykresy 15 26.68
BHPBilliton Akcje BHPBilliton — kurs I wykresy 6 16.97
SaudiBriBank Akcje SaudiBriBank — kurs I wykresy 10 32.73
GenElectric Akcje GenElectric — kurs I wykresy 6 11.37
Iberdrola Akcje Iberdrola — kurs I wykresy 5 9.75
PacificSec Akcje PacificSec — kurs I wykresy 6 3.45
AMAZON Akcje Amazon — kurs I wykresy 24 1828.81
Gazprom Akcje Gazprom — kurs I wykresy 15 232.04
GOOGLE Akcje GOOGLE — kurs I wykresy 16 1433.29
DeutscheBank Akcje DeutscheBank — kurs I wykresy 6 8.46
SaudiElectric Akcje SaudiElectric — kurs I wykresy 15 19.73
Diseno Akcje Diseno — kurs I wykresy 30 30.36
ICBankChina Akcje ICBankChina — kurs I wykresy 6 5.65
SaudiInvBank Akcje SaudiInvBank — kurs I wykresy 47.3 17.53
Tesla Akcje Tesla — kurs I wykresy 15 558.06
Intel Akcje Intel — kurs I wykresy 6 65.63
Błąd
Wiadomość: