Rezerwa Federalna uważa, że koronawirus za nowe ryzyko dla gospodarki USA

130828

Rezerwa Federalna USA wysłała do Kongresu sześciomiesięczny raport, w którym zauważono, że koronawirus stanowi nowe ryzyko dla gospodarki USA. Dokument mówi również, że wybuch choroby może poważnie zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu Chin, co negatywnie wpłynie na całą gospodarkę światową. Izba Handlowa USA przeprowadziła ankietę wśród firm amerykańskich w której wzięło udział ponad 130 przedstawicieli biznesu. Wyniki badania wykazały, że większość z nich (87%) spodziewa się bezpośrednich negatywnych konsekwencji z powodu wybuchu koronawirusa. Prawie jedna czwarta respondentów przewiduje zmniejszenie przychodów o co najmniej 16%. Ministerstwo Finansów Chin ogłosiło przeznaczenie ponad 10 mld USD na działania w celu zwalczania koronawirusa. Środki te zostaną przeznaczone na terminową diagnozę i leczenie. Obecnie ponad 30 tys. osób przebywa w chińskich szpitalach.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

 

 

 

Błąd
Wiadomość: