Restaurant Brands zmniejszyły zysk netto o 3% w 2019 roku

130923

Kanadyjski holding Restaurant Brands, który jest właścicielem sieci 26 tys. restauracji w ponad 10 krajach i terytoriach świata, odnotował w ubiegłym roku spadek zysku netto o 3% do 1,109 mld USD. Rozwodniony zysk w wysokości 2,37 USD na akcję był niższy niż 2,42 USD na akcję w poprzednim roku. W okresie sprawozdawczym przychody odnotowano w wysokości 5,603 mld USD, co wskazuje na wzrost o 4,6%. Kwartalny raport wskazał, że w okresie od października do grudnia zysk netto holdingu spadł o 15%. Jego wielkość została ustalona na poziomie 255 mln USD. Rozwodniony zysk w wysokości 54 centów na akcję okazał się niższy niż rok temu, kiedy wynosił 64 centy. Przychody w wysokości 1 mld 479 mln USD wykazały wzrost o 6,8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: