Reserve Bank of Australia obniża stopy procentowe

126185

Po raz trzeci od czerwca 2019 r. Central Bank of Australia na swoim posiedzeniu postanowił obniżyć kluczową stopę procentową. Stopa została zmniejszona z 1% do 0,75%. Spadek spowodował kolejny rekordowo niski poziom.

Australijski Bank Rezerw podjął takie działania, aby pobudzić gospodarkę do wzrostu, co by spowodowało zmniejszenie stopy bezrobocia w państwie do 4,5%. W sierpniu bezrobocie w Australii wyniosło 5,3%, wynika z oficjalnych danych. Bank centralny monitoruje wpływ czynników zewnętrznych na stan australijskiej gospodarki. W szczególności za procesami globalnego spowolnienia gospodarczego i konsekwencjami konfliktów handlowych, które wpływają na dynamikę inflacji w Australii. W przyszłości Bank Centralny spodziewa się zmniejszenia wzrostu zatrudnienia.

Według szacunków Australian Reserve Bank, obniżenie stopy procentowej przyczynia się do zaangażowania nowych mocy produkcyjnych w sektorze produkcyjnym. W razie potrzeby bank centralny będzie łagodził politykę pieniężną, mówią jego przedstawiciele.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: