Regulator UE powiedział, że europejskie instytucje kredytowe są niegotowe na "twardy" Brexit

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego EBA stwierdził, że unijne instytucje kredytowe są praktycznie niegotowe na "twardy" Brexit, ponieważ ich plany nie uwzględniają w wystarczającym stopniu prawdopodobieństwa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez pełnego porozumienia handlowego i go negatywnych konsekwencji. Przegląd głównego regulatora systemu bankowego UE mówi, że po Brexit aktywa brytyjskie mogą wymagać wyższych dodatków kapitałowych w porównaniu do innych krajów UE. Według regulatora banki nie powinny oczekiwać, że umowy przejściowe będą funkcjonować po marcu 2019 roku.

Błąd
Wiadomość: