Rada UE zatwierdziła projekt budżetu Unii Europejskiej na 168,7 mld euro

127953

Projekt budżetu Unii Europejskiej w poniedziałek został zatwierdzony przez Radę UE. Wydatki w tym zakresie na następny rok obrotowy są przewidziane na poziomie 168,7 mld euro. Liczba ta przekracza wielkość wydatków budżetowych w bieżącym roku o 1,5%. Przychody planowane są na poziomie 153,6 mld euro. Kolejnym krokiem do pełnego zatwierdzenia budżetu na 2020 r. powinna być decyzja Parlamentu Europejskiego, którego posiedzenie zaplanowano na środę. Priorytetami Unii Europejskiej pozostaje utrzymanie konkurencyjności gospodarki regionu, zapewnienie jej bezpieczeństwa i zarządzanie migracją. W przyszłym roku 21% wydatków budżetowych zostanie wydanych na środki wdrażające w celu zwalczania zmian klimatu. Środki te obejmują między innymi wsparcie finansowe na rozwój i wdrażanie nowych technologii, a także inwestycje w rozbudowę infrastruktury transportowej i energetycznej. Środki zostaną również przeznaczone na projekty rozwoju energii odnawialnej, a finansowanie projektów dotyczących wytwarzania energii elektrycznej z węgla i gazu zostanie przerwane.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne XCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: