Przychody wiodących światowych banków inwestycyjnych spadły w pierwszym kwartale

121375

W pierwszym kwartale 2019 r. największe banki inwestycyjne, według analizy przeprowadzonej przez Coalition, zmniejszyły łączne przychody o 11% do 39,1 mld dolarów. W poprzednich dwóch kwartałach eksperci z firmy analitycznej odnotowali wzrost tego wskaźnika. Operacje z surowcami sprowadziły 12 bankom, które były badane przez Coalition, łączny dochód w wysokości 1,2 mld dolarów. W porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej wzrósł on o 6%. Główny wkład w tempo wzrostu sprawił sektor naftowy. Przychody z aktywów o stałym dochodzie na rynkach walutowych i towarowych spadły o 6% w ciągu roku i wyniosły 18,8 mld dolarów. Wyniki kwartalne banków wykazały również gwałtowny spadek dochodów z obrotu akcjami i instrumentami pochodnymi o 21% do 10,9 mld dolarów.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: