Przegląd rynkowy 15.04.19

4
2019-04-15 15:01:46

W ten czwartek we Francji przyjęto ustawę „O planie działania na rzecz stymulowania wzrostu i transformacji przedsiębiorstw”, która pozwala firmom ubezpieczeniowym inwestować w kryptowaluty i tokeny.


Zgodnie z nowym prawem firmy ubezpieczeniowe we Francji będą mogły inwestować w kryptowaluty i tokeny za pośrednictwem specjalistycznych funduszy profesjonalnych. Przy tym nie ma ograniczeń co do wielkości inwestycji. Ponadto firmy ubezpieczeniowe będą mogły oferować swoim klientom produkty oparte na kryptowalutach. 


„Chociaż nie był to główny cel prawa, teraz firmy ubezpieczeniowe będą mogły oferować swoim klientom nowe produkty tworzone na podstawie kryptowaluty za pośrednictwem wyspecjalizowanych funduszy” - powiedział Joel Giraud, członek Zgromadzenia Narodowego.


W celu zapewnienia spółkom ubezpieczeniowym takiej możliwości, wprowadzono odpowiednie zmiany w Kodeksie Ubezpieczeń, które pozwolą przyciągnąć specjalistyczne fundusze zawodowe na rachunki związane z ubezpieczeniami. Ponadto Kodeks Pieniężny wprowadził również niezbędne zmiany na liście narzędzi inwestycyjnych, które obejmują aktywa stworzone na podstawie technologii rozproszonego rejestru.


„Nowe poprawki wyraźnie stwierdzają, że wyspecjalizowane fundusze profesjonalne mają możliwość inwestowania w kryptowaluty, na przykład w Bitcoin lub Ethereum” - powiedział Emilien Bernard-Alzias, prawnik z Simmons & Simmons.


Gdy tylko zostanie wydane zarządzenie stosowania prawa, nowe przepisy wejdą w życie. Prawo to obejmuje również fundusze inwestycyjne typu private equity. Może to oznaczać, że w rzeczywistości zmiany mogą mieć również wpływ na inwestorów instytucjonalnych.


Analitycy Trustnodes zauważyli, że francuscy ustawodawcy usunęli ograniczenie, które nie pozwalało funduszom inwestować więcej niż 10% środków w aktywa inne niż papiery wartościowe.


A teraz przejdziemy do analizy technicznej Bitcoinu (BTC): 


W ciągu ostatniego weekendu Bitcoin nie spadł poniżej 4640 $, lecz odwrotnie zaczął rosnąć. W ciągu dwóch dni Bitcoin osiągnął poziomu oporu 5130 $. Zwykle taka płytka korekta mówi o obecności aktywnych nabywców, co oznacza, że ​​Bitcoin ma duże szanse na kontynuację globalnego trendu wzrostowego. Ponadto wskaźnik Williamsa pokazuje, że Bitcoin jest wyprzedany. Teraz Bitcoin spada do poziomu wsparcia 5050 $. Najbliższe poziomy oporu wynoszą 5130 $, 5300 $. Najbliższe poziomy wsparcia wynoszą 5050 $, 4825 $.

Analiza techniczna Ethereum (ETH):

W ciągu ostatniego weekendu Ethereum wzrósł do poziomu oporu 168 $. Ten ruch całkowicie zgadza się z naszą piątkową prognozą Eteru. Po takim wzroście cena eteru spadła, jest to standardowa korekta techniczna. Cena Eteru spadła do poziomu wsparcie 165 $. Naszym zdaniem Eter ma wszystkie szanse do kontynuacji trendu wzrostowego. Najbliższe poziomy oporu wynoszą 168 $, 172 $. Najbliższe poziomy wsparcia wynoszą 165 $, 160 $.Analiza techniczna Ripple (XRP):

W ciągu ostatniego weekendu Ripple przekroczył wszystkie oczekiwane poziomy oporu 0,3250 $, 0,3350 $, osiągając oczekiwane przez nas cele. Ten ruch w pełni potwierdził poprawność naszej piątkowej prognozy. Najprawdopodobniej w najbliższą dobę Ripple będzie znajdować się w trendzie bocznym, w przedziale cenowym 0,3165-0,33 $. Najbliższe poziomy oporu wynoszą 0,3250 $, 0,3350 $. Najbliższe poziomy wsparcia wynoszą 0,3170 $, 0,3140 $.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.
Błąd
Wiadomość: