Prognoza wzrostu gospodarczego w Azji została obniżona

126744

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył swoją prognozę wzrostu gospodarczego w Azji. Według MFW prawdopodobieństwo spowolnienia gospodarczego w regionie Azji i Pacyfiku wzrosło bardziej niż oczekiwano. Pod koniec 2019 r. spowolnienie wyniesie 5%. W przyszłym roku może osiągnąć 5,1%.

Prognozy wzrostu gospodarczego na 2019-2020 rok zostały obniżone dla Singapuru, Korei Południowej, Japonii i Hongkongu. W przypadku Singapuru wskaźnik zmniejszono do 0,5% z 2,3% w 2019 r. i do 1% z 2,4% w 2020 r. PKB Korei Południowej wzrośnie w tym roku o 2%, podczas gdy prognozowano wzrost o 2,6%, podają MFW. Prognozę produktu krajowego brutto Korei Południowej na następny rok zmniejszono z 2,8% do 2,2%. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w Japonii spadnie do 0,9% z 1% w 2019 r.

Znacząco spadła też ocena wzrostu PKB w Hongkongu. Został on obniżony z 2,7% do 0,3% w 2019 r. i z 3% do 1,5% w 2020 r. Gospodarka Hongkongu znajduje się pod presją dwóch czynników. Pierwszym z nich są protesty miejskie oraz konflikt handlowy USA-Chiny. Spowolnienie w gospodarce Chin również wpływa na Hongkong. Zdaniem ekspertów masowe protesty mogą wpłynąć na cały region.

Błąd
Wiadomość: