Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy przekroczyła produkcję węgla

122578

Administracja Informacji Energetycznej Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, EIA, poinformowała, że ​​w kwietniu wykorzystanie źródeł odnawialnych do wytwarzania energii elektrycznej w kraju po raz pierwszy było wyższe niż węgiel. W całkowitym wskaźniku wytwarzanej energii elektrycznej jego produkcja kosztem źródeł odnawialnych wynosiła 23%, podczas gdy udział energii elektrycznej wytwarzanej kosztem węgla wynosił 20%. Agencja zauważa, że ​​dane z kwietnia wskazują na zmniejszenie produkcji węgla i wzrost energii elektrycznej z wiatru i energii słonecznej. Produkcja energii wiatrowej osiągnęła rekordowy poziom w 30,2 mln megawatogodzin. Ilość wyprodukowanej energii słonecznej wyniosła 7,8 mln megawatogodzin, powtarzając rekord w czerwcu ubiegłego roku. Redukcja mocy węgla w kraju będzie kontynuowana. EIA szacuje, że w 2019 r. zostanie wycofanych z eksploatacji 4,1 gigawata mocy węgla.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: