Prawie 80% firm w Niemczech spodziewa się spadku przychodów w 2020 roku

135059

Stowarzyszenie Izb Handlowych Niemiec przeprowadziło badanie, w którym wzięło udział ponad 10 tys. firm z różnych sektorów gospodarki. Jego wyniki wykazały, że prawie 80% respondentów przewiduje spadek dochodów w bieżącym roku. Jednocześnie co czwarta firma spodziewa się spadku przychodów o połowę. Ponad 30% uczestników badania stwierdziło, że ich plany inwestycyjne zostały skorygowane w dół. Ponad 40% firm zgłosiło anulowanie zamówień. Prawie 50% firm częściowo lub całkowicie zaprzestało działalności w ramach wymagań władz z powodu pandemii koronawirusa. Jedna czwarta zmogła wznowić działalność pod koniec zeszłego miesiąca po zniesieniu pewnych ograniczeń. Prawie 30% firm, które zawiesiły działalność, spodziewa się powrotu do pracy nie wcześniej niż w przyszłym roku. Eric Schweizer, prezes Stowarzyszenia Izb Handlowych i Przemysłu Niemiec, powiedział, że wyniki badania pokazują, że niemiecka gospodarka jest w trudnej sytuacji. Pełne przywrócenie zajmie dużo czasu. Rząd kraju oczekuje spadku rocznego PKB o 6,3%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: