Płace w krajach strefy euro wzrosły o 2,5% w pierwszym kwartale

121950

W pierwszym kwartale w strefie euro wzrost płac przyspieszył do 2,5% w ujęciu rocznym z 2,3% w poprzednim kwartale. Zostało to zgłoszone przez Europejską Agencję Statystyczną Eurostat. Osłabienie popytu zewnętrznego ma negatywny wpływ na gospodarkę strefy euro, podczas gdy silny rynek pracy, w tym wzrost płac, może wspierać gospodarkę poprzez zwiększanie wydatków konsumentów. Wzrost płac w pierwszym kwartale był najbardziej znaczący od początku 2010 roku. W tym okresie zaobserwowano również wzrost zatrudnienia, bezrobocie nadal spadało, co zwiększyło poziom konsumpcji, przyspieszając wzrost gospodarczy. Stopa płac w przeliczeniu na pracownika wzrosła w pierwszym kwartale o 3% w ujęciu rocznym, odnotowując najwyższą stopę wzrostu od 5 lat.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: