PKB Singapuru w pierwszym kwartale wzrósł w minimalnym tempie od 10 lat

120852

Gospodarka Singapuru w pierwszym kwartale wzrosła w najwolniejszym tempie od prawie 10 lat, wzrastając o 1,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W poprzednim kwartale wzrost PKB wyniósł 1,7%. Departament Handlu i Przemysłu Singapuru szacuje, że tak znaczące spowolnienie zostało spowodowane spadkiem produkcji z powodu trwających sporów handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W stosunku do czwartego kwartału 2018 r., kiedy wzrost wyniósł 0,8%, gospodarka w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wzrosła o 3,8%, uwzględniając czynniki sezonowe. W sektorze budowlanym, który w poprzednich 10 kwartałach wykazywał spadek, odnotowano roczny wzrost o 2,9%. W porównaniu z czwartym kwartałem odpowiedni wskaźnik wzrósł o 14%. Produkcja spadła o 0,5% w ciągu roku i o 7,1% za kwartał. Władze Singapuru obniżyły górną granicę prognozy wzrostu PKB na 2019 rok z 3,5% do 2,5%, utrzymując dolną granicę na poziomie 1,5%.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: