PKB Polski potroiło się za ostatnie trzy dekady i jest blisko poziomu Portugalii

125025

Wzrost gospodarczy w Polsce rósł w tempie średnio ponad 4% rocznie, zaś PKB na mieszkańca niemal potroił się w ostatnich trzech dekadach, wskazuje główny ekonomista Banku Pekao Marcin Mrowiec. PKB na mieszkańca jest w Polsce wyższy niż w Grecji i zbliżony do Portugalii, podkreślił.

W raporcie przypomniano, że wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło otwieranie się polskiej gospodarki na wymianę międzynarodową i włączenie w światowe łańcuchy dostaw.

Wśród wyzwań autorzy podają niekorzystne trendy demograficzne, a m.in.: starzenie się społeczeństwa, kurczenie się zasobów pracy oraz ryzyka 'pułapki średniego dochodu'. Zdaniem autorów te problemy mogą zostać rozwiązane poprzez coraz efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów pracy oraz stymulację inwestycji, tak aby praca stawała się coraz bardziej produktywna dzięki wyższemu stopniowi jej "uzbrojenia" w maszyny i urządzenia.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: