PKB Japonii w pierwszym kwartale wzrósł o 2,2%

121792

PKB Japonii w pierwszym kwartale wzrósł o 2,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, podczas gdy wstępne szacunki i prognozy ekonomistów sugerowały wzrost o 2,1%. Wzrost gospodarczy przyspieszył w Japonii w porównaniu ze wzrostem o 1,8% w czwartym kwartale. Dynamika japońskich inwestycji biznesowych została skorygowana ze spadku o 0,3% do wzrostu o 0,3%. Jednocześnie wydatki konsumenckie zgodnie z oczekiwaniami spadły o 0,1%. Japonia odnotowała w ostatnim kwartale spadek eksportu i importu w kontekście nasilających się sporów handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Eksport spadł o 2,4%, spadek importu o 4,6%. W porównaniu z czwartym kwartałem 2018 r. gospodarka Japonii wzrosła o 0,6%, potwierdzając prognozy ekspertów.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: