PKB Australii wzrósł w pierwszym kwartale w minimalnym tempie od 10 lat

121689

Australijski urząd statystyczny ABS poinformował o spowolnieniu gospodarki australijskiej w pierwszym kwartale do 10-letniego minimum. Wzrost w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wyniósł 1,8% i zbiegł się z prognozami ekspertów. W porównaniu z poprzednim kwartałem PKB wzrósł o 0,4% wobec oczekiwanego wzrostu przez ekonomistów o 0,5%. Głównymi negatywnymi czynnikami, które spowodowały osłabienie wzrostu gospodarczego, były niskie wydatki konsumpcyjne oraz spowolnienie w gospodarce światowej w związku z nasilonymi sporami handlowymi. Wzrost wydatków konsumpcyjnych w kwartale spadł do 0,3% z 0,4%, a stopa oszczędności wzrosła do 2,8% z 2,6%. Wydatki rządowe, mające głównie na celu realizację programów społecznych, wzrosły o 0,8%. 2,5% spadek inwestycji odnotowano w sektorze mieszkaniowym, natomiast spadek inwestycji kapitałowych w środki trwałe wyniósł 0,7%. Eksport wzrósł o 1%, import spadł o 0,1%.

Błąd
Wiadomość: