Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju spodziewa się spowolnienia wzrostu gospodarczego na Litwie i w Estonii

127892

Dane opublikowane w listopadowym raporcie OECD pokazują oczekiwane spowolnienie dynamiki PKB na Litwie i w Estonii. Według ekspertów organizacji tempo wzrostu litewskiej gospodarki spadnie z 3,6% w 2019 r. do 2,5% w ciągu najbliższych dwóch lat. Tempo wzrostu eksportu i inwestycji spadnie ponad dwukrotnie. Gospodarka bałtycka jest pod presją negatywnych trendów globalnych. Estońska gospodarka również stoi w obliczu spowolnienia. Według prognozy OECD w tym roku wzrośnie o 3,2%. W 2020 i 2021 r. wzrost gospodarczy Estonii nie przekroczy 2,2%. W przyszłym roku tempo wzrostu estońskiego eksportu spadnie do 1,1% w porównaniu do 4% wzrostu w 2019 r. W 2021 r. powróci do 2,1%. Przyspieszenie wzrostu PKB jest oczekiwane tylko na Łotwie: z 2,3% w tym roku do 2,7% w 2021 r. Jednocześnie dostawy eksportowe kraju będą rosły w umiarkowanym tempie. W 2019 r. oczekuje się zerowa dynamika łotewskiego eksportu, a w 2020 i 2021 r. wzrośnie on odpowiednio o 0,8% i 1,8%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne XCritical.

Błąd
Wiadomość: