Ocena wzrostu gospodarczego USA pogorszyła się z 3,2% do 3,1%

121378

Amerykański Departament Handlu ogłosił rewizję oceny wzrostu gospodarczego w kraju w pierwszym kwartale. Jak pokazały ostateczne dane ministerstwa, PKB wzrósł w ujęciu rocznym o 3,1%, a nie o wcześniej oczekiwane 3,2%. Ekonomiści przewidywali jeszcze bardziej znaczące zmniejszenie wzrostu - do 3%. W czwartym kwartale gospodarka amerykańska wzrosła o 2,2%. W zeszłym kwartale wydatki konsumpcyjne wzrosły o 1,3% po wzroście o 2,5% kwartał wcześniej. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami sektor prywatny zwiększył inwestycje kapitałowe o 4,3%, a nie o 5,1%. Jednocześnie poprawie uległa ocena wzrostu eksportu z 3,7% do 4,8%. Spadek importu był na poziomie 2,5%, czyli mniej niż zapowiadany wcześniej spadek o 3,7%. Wydatki rządowe wzrosły o 2,5% w stosunku do wcześniej wskazanego wzrostu w 2,4%. Wskaźnik wzrostu PCE Core w minionym kwartale o 1% był najniższy od czwartego kwartału 2015 r.

Błąd
Wiadomość: