NZD/JPY - New Zealand Dollar do Japanese Yen

Dolar nowozelandzki w stosunku do jena japońskiego jest parą krzyżową. Otwiera to ogromne możliwości, ponieważ para wykazuje dobrą zmienność. Pod pewnymi względami Nowa Zelandia i Japonia są bardzo podobne, ale ich gospodarki są bardzo różne.

Gospodarka walut w parze NZD / JPY

W ciągu wielu lat gospodarka Nowej Zelandii była powiązana z Wielką Brytanią ze względu na specjalne umowy handlowe. Jednak gdy Wielka Brytania dołączyła do wspólnego rynku europejskiego w latach 70. XX wieku, Nowa Zelandia musiała szukać innych rynków zbytu dla swoich produktów.

Nowa Zelandia ma kilka cech wpływających na gospodarkę. Rolnictwo stanowi większą część gospodarki, w tym leśnictwo i rybołówstwo. Topografia Nowej Zelandii pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej głównie w elektrowniach wodnych, więc rzadziej korzysta z globalnych rynków energii. Większość handlu trafia teraz do Australii i Azji.

Japonia jest stosunkowo małym krajem, który znacznie się różni od Nowej Zelandii pod względem perspektyw i podejścia. Eksport osiągnął znaczący postęp, o czym świadczy przemysł motoryzacyjny i technologie, takie jak elektroniczne towary konsumpcyjne. W Nowej Zelandii nie ma zasobów naturalnych, dlatego gospodarka rozwija się dzięki importowi surowców i zwiększaniu ich cen dzięki własnej produkcji.

Nie tak dawno Japonia musiała walczyć z szeregiem niepowodzeń, w tym tsunami w 2011 r. i później z katastrofą na elektrowni jądrowej, która swego czasu była główną wiadomością na świecie i nadal wpływa na gospodarkę tego kraju. Japonia posiada trzecią co do wielkości gospodarkę na świecie, wyprzedzając Chiny.

Są to podstawowe fakty dwóch zmieniających się gospodarek, które rozwijają się na różne sposoby. Przedstawiona informacja daje nam kilka wskazówek, jak wykorzystać różnicę czynników wpływających na waluty w parze. Na przykład, jeżeli ceny na towary wzrosną, będzie to korzystnym zjawiskiem dla Nowej Zelandii, która posiada dużo zasobów naturalnych, wskutek czego wartość jej waluty wzrośnie. Z kolei w przypadku umocnienia gospodarki światowej, Japonia, która jest producentem wielkiej ilości dóbr konsumpcyjnych, będzie mogła sprzedać więcej swoich produktów, wzmacniając tym samym swoją walutę krajową.

Jak handlować NZD / CAD

Jeżeli trader decyduje się na handel NZD / JPY, musi monitorować codzienne zmiany w każdym kraju. Należy pamiętać, że nie da się przewidzieć zachowania tej pary jedynie na podstawie podstawowych zasad, które wskazują na ogólne trendy w rozwoju gospodarczym na świecie. Następnie należy zastosować analizę techniczną do wykresów, używając tych wskaźników, które najlepiej pasują do danej pary walutowej, aby obliczyć czas swoich spreadów.

Po przeanalizowaniu tygodniowego wykresu dolara nowozelandzkiego w stosunku do jena japońskiego można zobaczyć zmienność tej pary. Zmienność jest właśnie tym, co pozwala osiągać dobre zyski, jeśli masz dobry plan handlowy i możesz ograniczyć straty. Paski Bollingera zapewniają ograniczenia górnej i dolnej ceny. Jeżeli paski zmniejszają się, co często świadczy o przełomie w tym lub innym kierunku, a trader uważa, że ​​dolar nowozelandzki umocni się w stosunku do jena, może otworzyć długą pozycję. W ten sposób, jeśli zakłady na spread rosną, trader wygrywa.

Błąd
Wiadomość: