Nissan zmniejszy moce produkcyjne o 10% do 2022 roku

124008

Japoński producent samochodów Nissan Motor poinformował, że w pierwszym kwartale fiskalnym zakończonym w czerwcu zanotował spadek zysku netto o 94,5% do 6,4 mld jenów w ujęciu rocznym, co było wartością znacznie niższą niż przewidywali ekonomiści zakładając tą wartość na poziomie 32,66 mld jenów. Jednocześnie dochód w 2,37 bln jenów był również niższy niż wycena rynkowa, wynosząca 2,63 bln jenów. W ciągu roku dochód spadł o 12,7%. Sprzedaż spadła o 6% do 1,23 mln pojazdów. Na rynku krajowym nastąpił spadek sprzedaży o 2,6%. Na tle słabych wyników kwartalnych Nissan ogłosił wdrożenie reform w ramach nowego planu strategicznego w celu stworzenia przedsiębiorstw trwałej rentowności w średnim okresie. W ramach strategii planowane jest uaktualnienie linii produktów o około 10% i zwiększenie wartości marki. Planowana optymalizacja struktury kosztów pociąga za sobą redukcję o około 12,5 tys. osób do 2023 roku. Obecnie jego personel firmy składa około 140 tys. pracowników.

Błąd
Wiadomość: