Nastroje konsumentów w Niemczech poprawią się w grudniu

128020

Niemiecki Instytut Badań Rynku GfK przeprowadził badanie dotyczące możliwej zmiany nastrojów konsumentów w ostatnim miesiącu tego roku. Zgodnie z jego wynikiem w grudniu spodziewana jest ich poprawa. Odpowiedni wskaźnik obliczony przez GfK wyniesie 9,7 pkt, rosnąc z 9,6 pkt względem wartości z listopada. Jednocześnie ekonomiści nie oczekują zmiany. Według ekspertów GfK recesji w Niemczech w ostatnim kwartale udało się zapobiec właśnie ze względu na wysoki poziom zaufania konsumentów. Wzrost w listopadzie pokazały wskaźniki określające stosunek konsumentów do obecnej sytuacji i ich oczekiwania na przyszłość. Spadek wykazał jedynie wskaźnik charakteryzujący stopień skłonności obywateli niemieckich do zakupów. Jednocześnie eksperci GfK uważają, że ich tendencja do kupowania w grudniu pozostanie stabilna. Wskazują, że na niemieckich konsumentów niekorzystnie wpływa spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie, toczące się spory handlowe i ciągła niepewność wobec Brexitu.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne XCritical.

 

Błąd
Wiadomość: