Narodowy Bank Kazachstanu utrzymał stawkę podstawową bez zmian

Narodowy Bank Kazachstanu powiedział, że stopa bazowa została utrzymana na poziomie 9% rocznie, stopa operacji na zapewnienie płynności pozostała na poziomie 10%, stopa operacji wycofania płynności - na poziomie 8%. W swoim komunikacie regulator odnotowuje ciągłe stopniowe spowolnienie oczekiwań inflacyjnych i inflacyjnych. Szef banku centralnego Daniyar Akishev powiedział: "Decyzja o utrzymaniu poziomu stopy bazowej była w dużej mierze spowodowana utrzymującym się wpływem czynników, które przyczyniają się do realizacji ryzyka inflacyjnego. W szczególności takie ryzyko obserwuje się w sektorze zewnętrznym i polityce budżetowej".

Błąd
Wiadomość: