Narodowy Bank Gruzji obniżył stopę refinansowania

Narodowy Bank Gruzji poinformował, że Komitet Polityki Pieniężnej na swoim posiedzeniu postanowił obniżyć stopę refinansową o 25 punktów bazowych do poziomu 7% z 7,25%. Decyzja jest spowodowana spowolnieniem inflacji i wzrostem gospodarki Gruzji. Według oficjalnych wstępnych danych, rzeczywisty PKB Gruzji za pięć miesięcy tego roku wynosił 6,1%. Wskaźnik przekroczył oczekiwania ze względu na wyższy popyt zewnętrzny niż sugerowano. Pozwoliło to Banku Narodowemu na zwiększenie prognozy wzrostu PKB kraju w tym roku z 4,8% do 5,5%. 

Błąd
Wiadomość: