Nadwyżka handlu zagranicznego strefy euro we wrześniu wzrosła o ponad 27%

127590

Nadwyżka handlu zagranicznego strefy euro we wrześniu wzrosła do 18 mld 700 mln euro, czyli ponad 27% w porównaniu ze wskaźnikiem sprzed miesiąca. Nadwyżka odnotowana w sierpniu wyniosła 14 mld 700 mln euro. W porównaniu z wynikiem handlu zagranicznego we wrześniu 2018 r. wzrosła ona o 6 mld 100 mln euro. Wielkość eksportu i importu w strefie euro w miesiącu sprawozdawczym wzrosła odpowiednio o 5,2% i 2,1%. W okresie dziewięciu miesięcy eksport z krajów strefy euro wzrósł o 2,9%, a zakupy importowe - o 2,7%. Według wyników za 9 miesięcy nadwyżka salda handlu zagranicznego wzrosła o 5,6% do 155 mld euro. Eurostat opublikował również wrześniowe dane dotyczące handlu zagranicznego w Unii Europejskiej. Wskazują one na zmniejszenie deficytu handlu zagranicznego do 5 mld euro. W sierpniu deficyt handlu wyniósł 12 mld euro. Na koniec września 2018 r. również był odnotowany deficyt handlu zagranicznego w wysokości 1,5 mld euro.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne XCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: