Nadwyżka greckiego rachunku obrotów bieżących wzrosła we wrześniu o 338 mln euro

127780

We wrześniu Grecja wykazała dodatnią dynamikę salda usług i handlu towarami. Doprowadziło to do znacznego wzrostu nadwyżki na rachunku bieżącym. Według banku centralnego kraju nadwyżka wzrosła o 338 mln euro w porównaniu do września 2018 r. i osiągnęła 886,6 mln euro. Nadwyżka z handlu towarami wzrosła do 3,1 mld euro. Rok wcześniej było to 2,8 miliarda euro. Jednocześnie bank centralny Grecji zauważył, że głównym motorem wzrostu tego wskaźnika był wzrost przychodów z podróży. W miesiącu sprawozdawczym wzrosły one o 16%, a liczba nierezydentów, którzy przybyli do kraju, wzrosła o 5% w porównaniu do ubiegłego roku. Przychody w sektorze transportu spadły. Dynamika przychodów z innych usług świadczyła o ich spadku. Przez dziewięć miesięcy tego roku rachunek bieżący Grecji był w stanie zrównoważonym. W tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano deficyt w wysokości 1,4 mld euro.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne XCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: