Morgan Stanley w drugim kwartale zmniejszył swój zysk netto o 10%

123514

Morgan Stanley, jeden z czterech największych amerykańskich banków, poinformował o wynikach za drugi kwartał. W okresie sprawozdawczym zysk netto wyniósł 2,201 mld USD. W stosunku do tego samego kwartału rok wcześniej liczba ta spadła o 10%. Zysk na akcję wyniósł 1,23 USD, podczas gdy ekonomiści oczekiwali tej wartości na poziomie 1,14 USD. Przychody w wysokości 10,244 mld dolarów wskazują na 3% spadek w ciągu roku. Prognoza ekspertów zakładała przychody w wysokości 9,99 mld dolarów. Bank zgłosił wzrost wyniku odsetkowego w określonym okresie o 14% do 1,03 mld dolarów. Przychody z transakcji na papierach wartościowych rozczarowały rynek. Przychody z transakcji giełdowych spadły o 14%. Operacje na aktywach o stałym dochodzie wykazały spadek przychodów o 18%. Jednocześnie stopa jednostki zarządzającej inwestycjami wzrosła o 21%. Dział zarządzania majątkiem odnotował wzrost przychodów o 2%.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: