Moody's zmieniła prognozę systemu bankowego Ukrainy z „pozytywnego” na „stabilny”

122825

Prognoza agencji ratingowej Moody's Investors Service dotycząca systemu bankowego Ukrainy została zmieniona z „pozytywnej” na „stabilną”. Raport agencji stwierdza, że ​​jakość jej aktywów będzie zagrożona w dłuższej perspektywie z powodu szybko rosnących kredytów konsumpcyjnych w kraju. Oczekuje się, że udział kredytów zagrożonych spadnie do końca przyszłego roku do 54% z 69% na koniec 2018 r. Zgodnie z prognozą nastąpi to w wyniku intensyfikacji akcji kredytowej i odpisywania starych długów kredytowych. Zauważa się, że dochody gospodarstw domowych rosną, co sugeruje, że w przyszłym roku lub półtora nie będzie żadnych niespłaconych kredytów konsumenckich w kraju. Jednocześnie, jeśli wzrost takich kredytów przyspieszy, wpłynie to negatywnie na jakość aktywów bankowych przy spowolnieniu wzrostu PKB. Moody's wskazuje, że Ukraina musi kontynuować współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, aby utrzymać stabilny system finansowy.

Błąd
Wiadomość: