Ministerstwo Finansów Korei Południowej obniżyło prognozę wzrostu PKB na 2019 rok do minimum od siedmiu lat

122741

Ministerstwo Gospodarki i Finansów Korei Południowej pogorszyło prognozę wzrostu gospodarczego w kraju na 2019 r. Agencja oczekuje, że wzrost wyniesie od 2,4% do 2,5%. Poprzednie szacunki wzrostu wahały się pomiędzy 2,6% a 2,7%. Nowa prognoza zakłada zatem minimalne tempo wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich 7 lat. Jednocześnie ekonomiści uważają, że wzrost w tym roku będzie jeszcze niższy - na poziomie 1,4%. Gospodarka Korei, w której eksport stanowi prawie połowę, znajduje się pod presją ze względu na skutki amerykańsko-chińskiej wojny handlowej. Ministerstwo spodziewa się obniżenia inwestycji biznesowych o 4% w tym roku. Wzrost wydatków konsumpcyjnych wyniesie 2,4%. Prognoza inflacji jest obniżona do 0,9% z 1,6%. Oczekuje się, że prawdopodobne ożywienie światowej gospodarki w 2020 r. przyspieszy wzrost PKB Korei Południowej do 2,6%.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: