MFW zrewidował swoją prognozę tempa wzrostu gospodarki światowej w 2019 r. i 2020 r.

123867

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pogorszył swoje szacunki globalnego wzrostu PKB. Teraz oczekuje, że światowa gospodarka wzrośnie o 3,2% w 2019 r. i o 3,5% w 2020 r. Jednocześnie prognoza wzrostu PKB w krajach rozwiniętych wzrosła o 0,1 pkt procentowy do 1,9%. Prognoza wzrostu dla gospodarek krajów rozwijających się na bieżący rok została obniżona o 0,3 pkt procentowych do 4,1%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu PKB Chin w 2019 r. i 2020 r. Odpowiednio do 6,2% i 6%. W kwietniu MFW zrewidował również prognozę tempa wzrostu światowej gospodarki w 2019 r. w dół. Prognoza na 2020 r. została utrzymana na tym samym poziomie.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: