MFW odnotowuje dalsze osłabienie aktywności gospodarczej w Europie

127220

W comiesięcznym przeglądzie Międzynarodowy Fundusz Walutowy scharakteryzował gospodarkę europejską w okresie napiętych stosunków handlowych i pogorszenia się sytuacji w sektorze przemysłowym. Aktywność gospodarcza w regionie słabnie, co wynika głównie z czynników zewnętrznych. Jednocześnie eksperci funduszu ostrzegają przed oznakami osłabienia popytu krajowego, które przejawiają się przede wszystkim w obszarze inwestycji. Należy zauważyć, że główne wsparcie dla popytu krajowego zapewniają takie czynniki, jak silny rynek pracy i łagodzące warunki finansowe. MFW oczekuje, że łączny PKB 44 krajów europejskich w tym roku wzrośnie tylko o 1,4% po wzroście o 2,3% w ubiegłym roku. Oczekiwania na ustabilizowanie stosunków handlowych na świecie pozwalają ekspertom prognozować przyspieszenie wzrostu gospodarczego do 1,8% w przyszłym roku. Wskazują również, że Brexit pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka dla krajów europejskich w krótkim okresie. Eksperci uważają również, że sektor usług, który ostatnio wykazuje wzrost, może odczuć niepewność w dziedzinie stosunków handlowych i doświadczyć negatywnej presji na inwestycje, podobnie jak sektor produkcyjny.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: