Akcje MasterCard — kurs I wykresy

System płatności bankowych MasterCard jest jednym z najbardziej znanych na świecie. MasterCard jest bezpośrednim konkurentem Visa i American Express. System jest używany w wielu krajach świata. Swoją pracę spółka rozpoczęła w 1966 roku. System obsługuje obecnie ponad 850 mln kart. Udział firmy w rynku globalnym wynosi 22%. Papiery wartościowe korporacji należą do kategorii „blue chip”. Akcje MasterCard są popularne zarówno wśród traderów, jak i inwestorów.

Cechy podstawowe

Korporacja MasterCard jest liderem na amerykańskim i globalnym rynku płatności bankowych. To wielka marka o dużym potencjale wzrostu przychodów i zyskownych przejęć. Firma ma oczywiste zalety ze względu na swoją popularność i relacjami biznesowymi. Im więcej pojawi się użytkowników kart od MasterCard, tym więcej firm zacznie je akceptować. Ten model pozwala stworzyć długi cykl przyrostu zysku.

Ankiety przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazują, że popularność gotówki spada każdego roku. W 2013 roku jej udział w płatnościach wynosił 16% PKB kraju. W 2018 roku spadł do 13%. Należy pamiętać, że gospodarka USA charakteryzuje się dużym zużyciem gotówki. Niemniej jednak korzystanie z kart bankowych stale rośnie.

Wzrost zakupów online znacznie przyspieszył przejście wielu użytkowników na płatności bezgotówkowe. Większość kupujących ma silną motywację do robienia zakupów w sklepach internetowych. To dodatkowo zwiększa popyt na karty płatnicze.

Korporacja wykazuje dobre wyniki finansowe i stabilną sytuację operacyjną. Aktywa firmy stale rosną. MasterCard systematycznie wprowadza innowacyjne technologie i dokonuje potężnych przejęć.

Firma ma dług w wysokości 6,3 mld USD. Dla tak dużej korporacji ta liczba nie jest zbyt duża. Firma może w pełni pokryć ten dług operacyjnym przepływem finansowym. Należy zwrócić uwagę, że MasterCard nie wydaje pożyczek, w przeciwieństwie do American Express. Zysk spółki powstają wyłącznie z tytułu prowizji pobieranej za przelewy pieniężne. Przesyłają jej instytucje wydające karty tego systemu płatniczego. Zatem MasterCard nie jest narażona na ryzyko związane z emisją funduszy kredytowych.

Akcje spółki nie mają wysokiej zmienności. Jest to stabilny składnik aktywów, na który nieznacznie wpływają ryzyka związane z obecnym stanem systemu finansowego. MasterCard jest znacznie lepiej chroniona przed zjawiskami kryzysowymi niż jej konkurenci.

Akcje korporacji budzą zainteresowanie u wielu inwestorów i traderów na całym świecie. Aktywa te mają duży potencjał wzrostu wartości. Kluczową zaletą papierów wartościowych MasterCard jest przewidywalność. Akcje stale rosną i są dobrze chronione przed większością zagrożeń.

Korzystanie z udziałów spółki w handlu jest wygodne i opłacalne. Zarabiać na akcjach MasterCard jest równie łatwo, jak i na innych instrumentach finansowych. Wymagana jest fundamentalna i techniczna analiza. Zalecamy przestrzeganie zasad zarządzania pieniędzmi. W jednej transakcji lepiej nie ryzykować kwoty przekraczającej 5% depozytu. Zalecamy również korzystanie ze zleceń oczekujących w celu zautomatyzowania handlu. Take profit pomoże odebrać zysk w odpowiednim czasie, a stop loss ochroni przed nadmiernymi stratami.

Notowania akcji – aktualne kurs i wykres

Instrument Opis Spread Koszt
PetroRabigh Akcje PetroRabigh — kurs I wykresy 10 19.93
Citigroup Akcje Citigroup — kurs I wykresy 6 76.63
ExxonMobil Akcje ExxonMobil — kurs I wykresy 6 64.67
NIKE Akcje NIKE — kurs I wykresy 6 100.13
COCACOLA Akcje COCACOLA — kurs I wykresy 6 57.39
MICROSOFT Akcje MICROSOFT — kurs I wykresy 6 162.27
Chevron Akcje Chevron — kurs I wykresy 6 110.33
BankSaFrans Akcje BankSaFrans — kurs I wykresy 25 36.58
Facebook Akcje Facebook — kurs I wykresy 6 214.86
ArabBank Akcje ArabBank — kurs I wykresy 15 26.68
BHPBilliton Akcje BHPBilliton — kurs I wykresy 6 16.97
SaudiBriBank Akcje SaudiBriBank — kurs I wykresy 10 32.73
GenElectric Akcje GenElectric — kurs I wykresy 6 11.37
Iberdrola Akcje Iberdrola — kurs I wykresy 5 9.75
PacificSec Akcje PacificSec — kurs I wykresy 6 3.45
AMAZON Akcje Amazon — kurs I wykresy 24 1828.81
Gazprom Akcje Gazprom — kurs I wykresy 15 232.04
GOOGLE Akcje GOOGLE — kurs I wykresy 16 1433.29
DeutscheBank Akcje DeutscheBank — kurs I wykresy 6 8.46
SaudiElectric Akcje SaudiElectric — kurs I wykresy 15 19.73
Diseno Akcje Diseno — kurs I wykresy 30 30.36
ICBankChina Akcje ICBankChina — kurs I wykresy 6 5.65
SaudiInvBank Akcje SaudiInvBank — kurs I wykresy 47.3 17.53
Tesla Akcje Tesla — kurs I wykresy 15 558.06
Intel Akcje Intel — kurs I wykresy 6 65.63
Błąd
Wiadomość: