Mark Carney oświadczył, że banki centralne prawie wyczerpały swoją zdolność radzenia sobie z recesją w gospodarce

129510

Mark Carney, szef Banku Anglii, udzielił wywiadu dla Financial Times. Powiedział, że banki centralne już prawie nie mają środków na zapobieganie recesji w gospodarce. Ta sytuacja może utrzymywać się przez pewien czas. A nawet jeśli banki nadal będą w stanie poradzić sobie z recesją, to w przypadku pogorszenia się sytuacji w gospodarce ich możliwości będą ograniczone. Mark Carney wyraził zaniepokojenie, że tak zwana pułapka płynności zagraża światowej gospodarce. W takiej sytuacji osłabienie polityki pieniężnej nie będzie stanowić zachęty do ponoszenia dodatkowych kosztów. Mark Carney uważa, że ​​rząd brytyjski musi rozważyć kwestie związane z obniżkami podatków i wydatkami rządowymi. Zapobiegnie to recesji w gospodarce. Jednocześnie Mark Carney jest ogólnie optymistycznie nastawiony do perspektyw brytyjskiej gospodarki po wyjściu kraju z Unii Europejskiej.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: