Marcowy wzrost zamówień przemysłowych w Niemczech nie osiągnął prognoz

120095

Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego Destatis, wielkość zamówień produkcyjnych w Niemczech wzrosła o 0,6% w marcu w porównaniu do lutego, kiedy odnotowano spadek na poziomie 4%. Marcowy wzrost nie osiągnął prognoz ekspertów, którzy szacowali 1,5% i jest najsłabszym w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Wskaźnik, który nie uwzględnia dużych zamówień przemysłowych, spadł o 1,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zamówienia na rynku krajowym wykazały spadek o 4,2%, podczas gdy popyt zewnętrzny wzrósł o 4,2%. Wzrost zamówień z krajów strefy euro wyniósł 8,6%, podczas gdy inne kraje zwiększyły zamówienia o 1,4%. Popyt na środki produkcji wzrósł o 1,1%, w przypadku towarów konsumpcyjnych - o 6,4%. Jednocześnie popyt na dobra pośrednie zmniejszył się o 1,5%. W porównaniu z marcem ubiegłego roku wolumen zamówień przemysłowych spadł o 6%. Tempo spadku spowolniło po lutowym spadku o 8,1%. 

Błąd
Wiadomość: