Luksemburg został liderem wśród krajów UE pod względem konsumpcji na mieszkańca

128825

Eurostat opublikował wyniki badania konsumpcji na mieszkańca w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dane przedstawione za 2017 rok. Średni wskaźnik UE przyjmuje się za poziom podstawowy. Luksemburg został liderem. Jego wskaźnik przekroczył średni poziom konsumpcji o 34%. Drugie miejsce zajęły Niemcy. Nadwyżka wyniosła 20%. Spożycie na mieszkańca poniżej poziomu odniesienia odnotowuje się w Bułgarii i na Łotwie, a także na Węgrzech, w Chorwacji i Rumunii. W innych krajach europejskich konsumpcja wzrosła o 7-17%. W ciągu 3 lat w większości krajów europejskich wskaźnik był na stabilnym poziomie. Jednocześnie najwyższą stopę wzrostu zaobserwowano w takich krajach jak Rumunia, Słowacja i Litwa. Jednocześnie znaczący spadek konsumpcji indywidualnej wystąpił we Francji i Szwecji. Obliczenia produktu krajowego brutto na mieszkańca wykazały, że Luksemburg zajął wiodącą pozycję. Na ostatnim miejscu była Bułgaria.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: