Liczba wakatów w USA nieznacznie spadła w kwietniu

121794

W kwietniu liczba wakatów w Stanach Zjednoczonych wyniosła 7,449 mln, spadając w stosunku do marcowej wartości 7,474 mln, pokazały dane Bureau of Labor Statistics w tym kraju. Jednocześnie poziom wolnych miejsc utrzymał wartość z marca na poziomie 4,7% W sektorze prywatnym i rządowym nastąpiła niewielka zmiana liczby wakatów. W dziedzinie edukacji dodano 20 tys. wolnych miejsc pracy, w rządzie federalnym ich liczba wzrosła o 22 tys. Jednocześnie zakres usług profesjonalnych i biznesowych zmniejszył liczbę wakatów o 172 tys. Firmy amerykańskie zatrudniły w kwietniu 5,937 mln nowych pracowników. Ich liczba wzrosła w stosunku do marcowej liczby 5,697 mln osób. Stopa zatrudnienia wzrosła o 0,1% do 3,9%. Nieruchomości, wynajem i leasing odnotowały wzrost zatrudnienia o 34 tys. Liczba zwolnień nieznacznie wzrosła, osiągając 3,482 mln w porównaniu z 3,461 mln w marcu.

Błąd
Wiadomość: