Liczba początkowych roszczeń o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych niespodziewanie spadła w zeszłym tygodniu

121016

Po raz pierwszy 211 tys. obywateli USA złożyło wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w zeszłym tygodniu. Według Amerykańskiego Departamentu Pracy ich liczba spadła o tysiąc, po zerowej zmianie tydzień wcześniej. Dla ekonomistów spadek indeksu był zaskoczeniem, ponieważ przewidywali wzrost początkowych wniosków do 215 tys. Średnia liczba wniosków wstępnych z poprzednich 4 tygodni zmniejszyła się o 4 tys. 750 do 220 tys. 250 wniosków. W kwietniu utworzono 263 tys. nowych miejsc pracy w USA. Stopa bezrobocia spadła do 3,6%, zbliżając się do najniższego poziomu od 50 lat. W tygodniu kończącym się 11 maja, ponownie o zasiłek dla bezrobotnych złożyli wnioski 1 mln 680 tys. Amerykanów. Ich liczba w tym okresie wzrosła o 12 tys.

Błąd
Wiadomość: