Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła w listopadzie o 67 tys. jednostek

128397

Sektor prywatny w Stanach Zjednoczonych wykazał w listopadzie pozytywny trend pod względem liczby miejsc pracy. Firma analityczna ADP odnotowała wzrost liczby miejsc pracy o 67 tys. Wskaźnik został obliczony poprzez porównanie z jego wartością listopadową 2018 r. Analitycy oczekiwali bardziej znaczącego wzrostu liczby miejsc pracy w sektorze prywatnym amerykańskiej gospodarki. Zakładali, że wzrośnie o 140 tys. jednostek. W przedsiębiorstwach o małej liczbie pracowników (do 50 osób) wskaźnik wzrósł o 11 tys. W firmach zatrudniających od 50 do 499 osób liczba miejsc pracy wzrosła w ubiegłym miesiącu o 29 tys. W dużych firmach wskaźnik wzrósł o 27 tys. jednostek miesięcznie. Spadek liczby miejsc pracy zaobserwowano w firmach sektora produkcyjnego i budowlanego. ADP ogłosiło rewizję raportu z października. Według wcześniej opublikowanych danych liczba miejsc pracy w tym miesiącu wzrosła o 121 tys. zamiast 125 tys.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: