Liczba instalacji naftowych i gazowych na świecie spadła w kwietniu

Amerykańska firma Baker Hughes zgłosiła spadek liczby działających w świecie instalacji naftowych i gazowych w kwietniu drugi miesiąc z rzędu. Liczba instalacji wynosiła 2 tys. 140 jednostek, podczas gdy miesiąc wcześniej było ich 2 tys. 113. W porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku liczba ta wzrosła o 53 jednostki. Stany Zjednoczone odnotowały spadek liczby instalacji o 11 jednostek do 1000 sztuk. W Kanadzie wskaźnik spadł o 85 jednostek, co odpowiada 66 instalacjom, co jest najniższą wartością od czerwca 2016 roku. Udział Ameryki Północnej w świecie istniejących wierceń spadł do 50,4% z 53% w marcu. Wzrost liczby instalacji w kwietniu wykazały następujące regiony: Azja-Pacyfik - o 2 jednostki, Bliski Wschód - o 17 jednostek, Europa - o 3 jednostki i Ameryka Łacińska - o 2 jednostki.

Błąd
Wiadomość: