Liczba cudzoziemców w Polsce wzrosła o 27 tys.

124081

Liczba cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt w Polsce wzrosła w pierwszym półroczu o 27 tys. Do 400 tys. Takie dane zostały podane w komunikacie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. W komunikacie wskazano, że najwięcej zwiększyła się grupa obywateli z Gruzji, Białorusi i Ukrainy. Stanem na 1 stycznia 2019 r. i 2018 r. liczba posiadających zezwolenia wynosiła 372 tys. I 325 tys. osób odpowiednio. Według Urzędu od początku roku liczba obywateli Ukrainy posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy wzrosła o 12 proc. i przekroczyła 200 tys. osób.

Błąd
Wiadomość: