Liczba bezrobotnych na świecie wynosi 188 milionów ludzi

130051

MOP przygotowała raport na temat światowej sytuacji w zakresie zatrudnienia. Według niej liczba bezrobotnych wynosi 188 milionów osób. W tym roku liczba ta może wzrosnąć o 2,5 mln osób. Ponadto ponad 120 mln osób nie ma statusu bezrobotnych, ale faktycznie takimi są. Tempo wzrostu liczby osób w wieku produkcyjnym przekracza tempo tworzenia miejsc pracy. MOP zauważa, że ​​prawie 500 mln ludzi w różnych krajach świata jest zmuszonych do pracy w niepełnym wymiarze godzin i otrzymują bardzo niskie wynagrodzenie za swoją pracę. Ponad 630 mln ludzi na świecie posiadających formalną pracę żyje w biedzie. Ich średnia płaca dzienna wynosi 3 dolary 20 centów. Bezrobocie wśród młodej populacji świata wynosi 267 mln ludzi. MOP jest zaniepokojona rosnącą nierównością na globalnym rynku pracy.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: