Liczba bezrobotnych na świecie wynosi 188 milionów ludzi

130051

MOP przygotowała raport na temat światowej sytuacji w zakresie zatrudnienia. Według niej liczba bezrobotnych wynosi 188 milionów osób. W tym roku liczba ta może wzrosnąć o 2,5 mln osób. Ponadto ponad 120 mln osób nie ma statusu bezrobotnych, ale faktycznie takimi są. Tempo wzrostu liczby osób w wieku produkcyjnym przekracza tempo tworzenia miejsc pracy. MOP zauważa, że ​​prawie 500 mln ludzi w różnych krajach świata jest zmuszonych do pracy w niepełnym wymiarze godzin i otrzymują bardzo niskie wynagrodzenie za swoją pracę. Ponad 630 mln ludzi na świecie posiadających formalną pracę żyje w biedzie. Ich średnia płaca dzienna wynosi 3 dolary 20 centów. Bezrobocie wśród młodej populacji świata wynosi 267 mln ludzi. MOP jest zaniepokojona rosnącą nierównością na globalnym rynku pracy.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: