Polityka KYC

Bezpieczeństwo klientów jest głównym czynnikiem dla img, dlatego zobowiązujemy się do ochrony interesów naszych klientów.

Biorąc pod uwagę wszystko co zostało wymienione powyżej , wprowadziliśmy szereg procedur KYC (Know Your Client) , które mają za cel zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, a jednocześnie umożliwiają wsparcie Day Dream Investment Ltd zgodnie z najlepszymi zasadami i regułami firm świadczących usługi finansowe. Mają one na celu zapobieganie wszelkim przypadkom kradzieży danych osobowych, prania brudnych pieniędzy, oszustw lub działań terrorystycznych.

Pracujemy w oparciu na ścisłą bezkompromisowość . Wszelkie nieuczciwe działania zostaną udokumentowane oraz doprowadzą do natychmiastowego zamknięcia wszelkich kont handlowych powiązanych z takimi działaniami. Fundusze wniesione na takie konta zostaną skonfiskowane.

Jako klient img, musisz być zainteresowany poprawną realizają procedur KYC. Procedury te chronią Twoje dane osobowe , a Twoje transakcje finansowe pozostają bezpieczne. Bez stosowania procedur KYC Twoja działalność inwestycyjna będzie ograniczona i nie będziesz w stanie wypłacić śriodki z konta.

Nasze procedury KYC są niezwykle szczegółowe, ale jednocześnie pozostają proste dla naszych klientów.

Otworzenie i finansowanie konta inwestycyjnego w img będzie wymagało od Ciebie następujących dokumentów.

 1. Dokument potwierdzający Pańską tożsamość (ważny przynajmniej przez następne 6 miesięcy):
 • Paszport
 • Dowód osobisty
 • Prawo jazdy

Na dokumencie tożsamości powinne być wyraźnie widoczne następne elementy:

 • Imię nazwisko
 • Data urodzenia
 • Data wygaśnięcia
 • Wyraźne zdjęcia
 1. Dokument potwierdzający adres zamieszkania, nie starszy niż 3 miesiące.

Powinno to być jasne i czytelne zdjęcię dokumentu z listy niżej:

 • rachunek za usługi komunalne
 • wyciąg z konta bankowego
 • zaświadczenie z urzędu miasta
 • faktura
 • umowa
 • itd.

Na dokumencie powinne być wyraźnie widoczne następne elementy:

 • Imię nazwisko
 • Adres zamieszkania (zgodny z podanym przy rejestracji)
 • Data nadania lub wystawienia dokumentu
 • Kod kreskowy lub pieczątka (o ile takie są na dokumencie)
 1. Kolorowe zdjęcia kart bankowych, które zostały użyte do wpłaty na naszej platformie.

Dla swojego bezpieczeństwa prosimy zasłonić numer karty , pozostawiając widoczne pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry, jeśli numer karty jest wytłoczony, na odwrocie karty również należy zasłonić numer karty pozostawiają tylko pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry (warto pamiętać o tym że na tylnej stronie karty płatniczej numer się czyta odwrotnie), należy również zasłonić numer CVV na odwrocie karty.

Widoczne: godność właściciela karty,część numeru karty, okres ważności, podpis (karta musi być podpisaną).

Wszystkie dokumenty powinne być dostarczone w plikach PDF, JPG lub PNG pod adres mailowy [email protected]

Dokumenty , zgodnie z listą , należy przekazać jak najszybciej po rejestracji konta handlowego. Niedostarczenie odpowiednich dokumentów może doprowadzić do ograniczeń w handu oraz wypłata sriodków z konta będzie niemożliwa.

Błąd
Wiadomość: