Kwartalne szacunki wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii pozostały na poziomie 1,2%

Według kontroli Narodowego Statystyki ONS, ostateczny szacunek wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii w pierwszym kwartale został potwierdzony na poziomie 1,2%, co jest najsłabszym tempo wzrostu brytyjskiej gospodarki w drugim kwartale 2012 roku. W porównaniu do poprzedniego kwartału szacunek wzrostu PKB skorygowano w górę, z 0,1% do 0,2%. Eksperci nie spodziewali się przeglądu szacunków ożywienia gospodarczego w ujęciu miesięcznym i rocznym. Wielkość budowy zmniejszyła się w pierwszym kwartale o 0,8% w stosunku do wcześniej szacowanego spadku o 2,7%. Wydatki konsumpcyjne wzrosły w tym kwartale o 0,2%, najwolniej od końca 2016 roku. Wydatki publiczne w ujęciu kwartalnym wzrosły o 0,4%, inwestycje kapitałowe zmniejszyły się o 1,3%, wielkość importu spadła o 0,2%. Wielkość eksportu nie uległa zmianie.

Błąd
Wiadomość: