Komitet Polityki Pieniężnej EBC sprzeciwiał się wznowieniu zakupów aktywów

126440

Jak zostało wiadomo z poinformowanych źródeł, Komitet Polityki Pieniężnej EBC we wrześniu wysłał list do szefa EBC Mario Draghi. List zawierał uzasadniony wniosek o niepodejmowanie decyzji w sprawie wznowienia zakupu aktywów. Jednak Rada Prezesów pod przewodnictwem Mario Draghiego zignorowała poglądy Komitetu i podjęła decyzję większością głosów. Ponadto jedna trzecia członków Rady poparła stanowisko Komitetu, podaje Financial Times. Zgodnie z prawem opinia członków Komitetu ds. PrEP nie jest wiążąca dla Rady Gubernatorów. W publikacji zauważono jednak, że przez wszystkie 8 lat pracy Mario Draghi na stanowisku szefa EBC prawie zawsze uwzględniał opinie członków Komitetu. Zgodnie z decyzją podjętą na wrześniowym posiedzeniu Rady Gubernatorów banku zakup aktywów zostanie wznowiony od 1 listopada. Jego miesięczny wolumen wyniesie 20 mld EUR.

W związku z powyższym możesz zobaczyć, jak zmienił się wykres EUR/PLN na naszej stronie.

Błąd
Wiadomość: