Komisja Europejska przewiduje spowolnienie wzrostu PKB Rosji w 2019 roku do 1,5%

120093

Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego Rosji na 2019 rok z 1,6% do 1,5%. Na 2020 rok prognoza wzrostu utrzymuje się na poziomie 1,8%. W związku z tym Komisja Europejska oczekuje w tym roku spowolnienia wzrostu PKB Rosji w porównaniu z 2,3% wzrostem w 2018 roku. Spowolnienie zostało spowodowane wieloma czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wśród których osłabienie popytu krajowego przy spadających cenach ropy i przyspieszenie inflacji. Oczekuje się również spadek inwestycji i spowolnienia wzrostu eksportu, na co negatywny wpływ będzie miał spadek produkcji węglowodorów i słaby popyt zewnętrzny. Według Komisji Europejskiej w tym roku inflacja kraju przekroczy 5%, ale w przyszłym roku ma spaść do docelowego poziomu rosyjskiego banku centralnego na poziomie 4%. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej oczekuje, że w 2019 roku PKB wzrośnie o 1,3%. 

Błąd
Wiadomość: