Komisja Europejska pogorszyła ocenę wzrostu PKB strefy euro w 2019 roku w 2020 roku

120092

Nowa prognoza Komisji Europejskiej sugeruje, że w 2019 roku gospodarka strefy euro wzrośnie o 1,2%, podczas gdy zgodnie z jej lutową prognozą oczekiwano wzrostu o 1,3%. Raport zauważa, że ​​ utrzymuje się niepewność na rynkach światowych i to jest główną przyczyną pogorszenia prognozy. Komisja Europejska obniżyła również szacunek wzrostu PKB strefy euro na następny rok z 1,6% do 1,5%. Zgodnie z nową prognozą inflacja w 2019 roku i 2020 roku nie osiągnie celu Europejskiego Banku Centralnego i wyniesie tylko 1,4%. Obniżono także prognozę wzrostu dla krajów UE. Oczekuje się, że gospodarka UE w tym roku wzrośnie o 1,4%, a nie o 1,5%, jak przewidywano wcześniej. W 2020 roku wzrost wyniesie 1,6%, podczas gdy wcześniej oczekiwano wzrostu o 1,8%. Komisja Europejska głównym zagrożeniem dla gospodarki światowej uznała konsekwencje polityki protekcjonistycznej w handlu zagranicznym, globalne spowolnienie wzrostu gospodarczego i utrzymującą się niepewność dotyczącą Brexitu.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: