Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu gospodarczego Litwy na 2019 rok do 3,1% z 2,7%

123073

Komisja Europejska zrewidowała swoje prognozy wzrostu dla krajów bałtyckich na bieżący rok. Perspektywy dla Litwy poprawiły się do 3,1% z majowego szacunku na poziomie 2,7%. KE odnotowała stałą odporność litewskiego eksportu na problemy występujące w handlu światowym. Prywatnej konsumpcji w kraju sprzyja stabilność rynku pracy i obniżenie opodatkowania pracy. Pozytywnym czynnikiem wzrostu gospodarczego jest również przyspieszenie wydatkowania środków przekazanych Litwie przez Unię Europejską. Niemniej jednak spodziewane osłabienie popytu w krajach będących głównymi rynkami dostaw eksportowych spowodowało prognozę spowolnienia litewskiego PKB do 2,4% w przyszłym roku. Oczekuje się, że inflacja w 2019 r. wyniesie 2,2%, czyli więcej niż poprzedznie szacunki na poziomie 2,1%. Prognoza wzrostu gospodarki łotewskiej w 2019 r. została obniżona do 3% z 3,1%, podczas gdy w Estonii KE podniosła prognozę wzrostu z 2,8% do 2,9%.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: