KE pogorszyła prognozę wzrostu PKB w strefie euro i UE na 2020 rok

123072

Komisja Europejska ogłosiła rewizję negatywnych prognoz wzrostu PKB strefy euro i Unii Europejskiej na rok 2020. KE oczekuje teraz, że gospodarka strefy euro wzrośnie o 1,4% w przyszłym roku, a nie o 1,5%, jak wcześniej przewidywano. W tym roku wzrost wyniesie 1,2%, tak jak oczekiwano w poprzedniej prognozie. Oczekuje się, że inflacja w tym i przyszłym roku będzie na poziomie 1,3%, podczas gdy wcześniej wzrost cen konsumpcyjnych prognozowany był za rok o 1,4%. KE zgłosiła również poprawę prognozy wzrostu PKB UE w 2020 r., co wskazuje na ożywienie gospodarcze na poziomie 1,6%, podczas gdy poprzednia prognoza wskazywała na wzrost PKB o 1,7%. W bieżącym roku wzrost szacuje się na 1,4%. Inflacja w UE, według zaktualizowanej prognozy, w tym roku i następnym będzie na poziomie 1,5%. Eskalacja wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami osłabia zaufanie inwestorów. Nowa fala zwiększonych ceł handlowych przez oba kraje może zaostrzyć spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Błąd
Wiadomość: